Прашања за барање на потенцијален менаџер на имот - Дел II

Важни прашања за обезбедените услуги, наплата на надоместоците и управување со пари

Знаејќи што треба да прашате е голем дел од наоѓањето на најдобриот менаџер за вашиот имот. Еве важни прашања што треба да ги запрашате за обезбедените услуги, наплатените надоместоци, управувањето со пари и одржувањето на имотот.

Прашања за обезбедените услуги и тарифи:

Прашања за тоа како се постапува со парите / Каде се одржуваат средствата:

Прашања за одржување на имот:

Следно: Што да барате во Управниот договор

Назад кон: Целосно упатство за менаџери за имот