Бизнис кредити од комерцијалните банки за мали бизниси

Што треба да знаете за кредитирање на комерцијалните банки

Финансирањето со долг или преземањето на заем за мал бизнис е еден важен извор на пари за малите бизниси. Комерцијална банка е обично онаму каде што малите бизниси прво се претвораат за заем. Може да биде тешко за почетен мал бизнис да добие заем од комерцијална банка поради перцепиран ризик. Зрели мали бизниси редовно добиваат заеми преку комерцијалните банки, иако пристапот е потежок за време на Големата рецесија.

Што треба да знаете за кредитирање на Комерцијална банка: